V roli velvyslance občanské vědy v České republice: Plán na příští dva roky

Vážení čtenáři,

s hrdostí se hlásím jako velvyslanec občanské vědy v České republice. Je mi ctí, že jsem byl vybrán jako velvyslanec pro občanskou vědu v rámci projektu European Citizen Science (ECS). Dnes bych vám rád představil svůj plán na příští dva roky, ve kterém se zaměřím na propojení vědeckého světa s každodenním životem občanů naší země, na podporu projektu Sensor2School a na implementaci Deseti principů občanské vědy ECSA v České republice.

Občanská věda v České republice

Občanská věda v České republice začíná nabírat na síle a já jsem zde, abych ji podpořil a rozšířil. Máme několik úspěšných projektů, které se věnují občanské vědě, jak můžete vidět na citizenscience.cz, projektu Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. Je naší povinností tyto iniciativy dále rozvíjet a podporovat, a to i s pomocí Deseti principů občanské vědy ECSA, které nám poskytují jasný rámec pro kvalitní a efektivní občanskou vědu.

Projekt Sensor2School

Jedním z hlavních pilířů mého působení bude podpora projektu Sensor2School. Tento projekt má za cíl zvyšovat povědomí o kvalitě ovzduší a významu občanské vědy mezi školáky a studenty. Rád bych se ale zapojil i do dalších projektů, například sledování šíření nepůvodních druhů a další skvělé projekty. Věřím, že vzděláváním mladé generace a zapojením co nejširší veřejnosti můžeme dosáhnout trvalé změny v našem přístupu k životnímu prostředí.

Zvyšování povědomí a implementace Deseti principů občanské vědy ECSA

Kromě projektu Sensor2School se zaměřím na zvyšování povědomí o občanské vědě v širší veřejnosti a na implementaci Deseti principů občanské vědy ECSA v praxi. Plánuji organizovat workshopy, přednášky a další akce, které nám pomohou přiblížit vědu k občanům, ukázat jim, jak mohou přispět k výzkumu a poznání, a jak mohou tyto principy využít ve svých projektech.

Závěrem

V roli velvyslance občanské vědy v České republice se zavazuji k tomu, abych byl mostem mezi vědeckou komunitou a občany. Věřím, že společně můžeme dosáhnout skutečného pokroku a přispět k lepší budoucnosti pro všechny.

Děkuji vám za vaši podporu a těším se na spolupráci s vámi v příštích letech.

S upřímným pozdravem,

Michael Lažan

 

 

Funded by the European Union.