FAQ

Amatérské senzory jsou efektivní v zachycování trendů v koncentraci částic ve vzduchu, jako je kouř z lokálních topenišť, kouř z lesních požárů, saharský prach nebo větší saze z dieselových motorů.

Výsledky mohou být ovlivněny vlhkostí vzduchu, zejména při hodnotách nad 70% RH je nutné brát tuto skutečnost v potaz, případně porovnat naměřené hodnoty s oficiálními daty ČHMÚ.

Měření probíhá v reálném čase, firmware zapíná senzor na 20 sekund v intervalu 150 sekund. Získáváte tak okamžité hodnoty (oficiální měření ČHMÚ používá pro index IKO pouze 3 hodinové průměry).

Základní verze senzoru s prachovým senzorem SDS011 stojí přibližně 1136 Kč (zima 2023). Senzor je nutno uložit do pouzdra proti povětrnostním vlivům (např. dvě kolena HT 75 á 15,- Kč, nebo 3D tisk)

Senzor komunikuje prostřednictvím domácí wi-fi a používá napájení 5V, spotřebuje přibližně 8,76 kWh ročně, což je asi 50 Kč. Za používání senzoru se neplatí žádné měsíční poplatky, naměřená aktuální i historická data jsou přístupná zdarma.

Senzor má očekávanou životnost asi 2 roky. Životnost senzoru je ovlivněna zanášením prachem, ale nedoporučujeme čištění čištění v domácích podmínkách. I při čištění stlačeným vzduchem může být senzor snadno poškozen.

Senzor měří prachové částice PM10 a PM2,5, teplotu, tlak a vlhkost vzduchu.

PM (Particulate Matter) označuje prachové (aerosolové) částice, jejichž velikost je vyjádřena v mikrometrech (µm). Naším senzorem měříme PM2,5 a PM10.

Velikost částic přímo souvisí s jejich potenciálem způsobovat zdravotní problémy. Největší problémy představují malé částice o průměru menším než 10 mikrometrů. Mikroskopické částice se mohou dostat hluboko do plic a některé dokonce do tkání.

  • předčasná smrt u lidí s onemocněním srdce nebo plic
  • nefatální infarkty
  • nepravidelný srdeční tep
  • zhoršené astma
  • snížená funkce plic
  • zvýšené respirační příznaky, jako je podráždění dýchacích cest, kašel nebo potíže s dýcháním.

Po kliknutí na barevný bod na mapě se podle počtu senzorů zobrazí čísla (ID senzoru) a aktuální hodnoty PM2,5. Po kliknutí na číslo senzoru uvidíte průběh měření PM2,5 částic za posledních 24 hodin a 5-ti denní vážený průměr.
Na mapě si můžete zobrazit také PM10, teplotu, tlak, vlhkost, AQI Indexy, hluk a NO2.

Pro sledování aktuální kvality vzduchu z mobilního telefonu, můžete využít některou z následujících aplikací, které použí data Sensor.Community:

AirCare (Android, iOS)
widget, upozornění na překročení limitů, předpověď, kombinace amatérských senzorů a satelitních dat ESA, pro plnou funkcionalitu placená

Kanarek – App Store
Kanarek – Google Play
notifikace, kombinace polských oficiálních stanic GIOŚ, soukromých: Syngeos, Sensor.Community, LookO2, Smogtok, BleBox, PerfectAir, BeskidInstruments, pro plnou funkcionalitu placená

Breathe – App Store
Breathe: Google Play
Aplikace zdarma ukazující AQI z nejbližších Sensor.Community stanic.

Local Haze – App Store
Aplikace spustředící data PurpleAir, Sensor.Community, AirNow, uRADMonitor

Při vytápění rodinných domů tuhými palivy je nezbytné topit kvalitním topivem předepsaným výrobcem. Od září roku 2024 je zakázáno topit v kotlích emisní třídy 1 a 2. Dotační programy podporují přechod na tepelná čerpadla.

Kontakty

Senzorvzduchu, z.s.
Mánesova 1723/70, 120 00 Praha 2
IČO: 10686916
č.ú.: 2001982340/2010
e-mail: info@senzorvzduchu.cz

Icona Facebook Icona LinkedIn Icona X
Icona Facebook Icona LinkedIn Icona X

Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí zde Zásady ochrany soukromí a Smluvní podmínky společnosti Google.