Aktualizace k nízkonákladovým senzorům pro měření kvality vzduchu v ČR

Ahoj všichni! Jak víte, naše vášeň spočívá ve sledování kvality vzduchu a v poslední době je o toto téma obrovský zájem. S růstem popularity nízkonákladových senzorů (LCS) je nezbytné sdílet informace o jejich provozu. V ČR máme nyní v provozu 120 těchto senzorů a za všechna data, která díky nim získáváme, patří velký dík všem dobrovolníkům.

 • Zájem o využívání lowcost senzorů roste
 • Projektů s nasazováním LCS přibývá
 • Výtěžnost použití LCS stále pokulhává („něco jsme změřili, nevíme co“)
 • sdílení informací a zkušeností je nezbytné pro podporu efektivního využívání LCS

Co je třeba vědět o LCS?

 • Výhody: LCS jsou skvělé pro výuku, výzkum a pro shromažďování dat z široké komunity jako nástroj citizen science a data crowdsourcing.
 • Složitost: Technologicky jsou cenově dostupné, kompaktní a jednoduché. LCS mohou ale být ovlivněny různými faktory, což může mít vliv na jejich stabilitu v čase a místě.
 • Data: Pro správné interpretace dat, která LCS poskytují, je nezbytné provádět pravidelné kontroly a analýzy, interpretace dat.
 • Podchycení a řešení nejistot včetně možnosti jejich zautomatizování je stále předmětem výzkumů

Pozor na chyby

Už jste někdy viděli náhodné špičky koncentrací na svém senzoru? Některé chyby mohou být výsledkem znečištění nebo stárnutí senzoru. A pozor, čištění senzoru není vždy jednoduché – například stlačený vzduch může obsahovat vlhkost, která může další nečistoty nalepit k optice senzoru a udělat jej takřka nepoužitelným.

příklady chyb:

 • data drží trend, ale jsou posunuta v absolutním členu
 • Senzor nedrží trend v datech (ani se zohledněním horizontálního nebo vertikálního posunu)
 • Senzor vykazuje náhodné vysoké špičky koncentrací (v případě čítačů částic indikace znečištění měřící komory, v případě elektrochemických senzorů může být projevem stárnutí senzorů).

 

Další příklady náhodných chybných koncentrací naměřených na LCS:

 

 

 

 

 

 

 

Porovnání dat

Chcete porovnat data z různých senzorů? Použijte nástroj sensorcheck.info. Zde můžete srovnat data až čtyř senzorů a zjistit, jak spolehlivě měří. Lze zde například porovnat časové křivky koncentrací částic PM10 a PM2,5 z různých senzorů. Korelace mezi těmito údaji jsou rovněž zobrazeny v tabulce.

Čísla senzorů najdeme v Neighbouring sensors, nebo přímo na maps.sensor.community. Zvolíme dobu po kterou chceme senzory porovnávat. (Stránka uchovává naměřené hodnoty senzorů posledních 30 dní, pro porovnání starších dat se načítá z archivu a může trvat déle.)

Zobrazí se nám průběh křivky všech senzorů:

a ještě průměry a korelace jednotlivých senzorů:

Několik poznámek k nespolehlivým senzorům

Některé senzory mohou bohužel poskytovat nepřesná data. Například některé senzory mohou trvale poskytovat nereálně vysoké hodnoty nebo data, která se nezmění po celý den. Zatímco identifikace těchto „problémových“ senzorů může být jednoduchá při vizuálním prohlížení dat, automatické detekce může být náročnější.

Děkujeme vám za vaši podporu a zájem o kvalitu vzduchu v naší republice! Pokud máte další dotazy nebo komentáře, dejte nám vědět. Sledujte nás dál a zůstaňte informováni.