Praha čelí vysokým úrovním znečištění ultrajemnými částicemi a oxidem dusičitým, to dosvědčují měření konaná ve spolupráci Senzorvzduchu a Deutsche Umwelthilfe

Praha, 15.02.2024 – Nová data získaná společným úsilím spolku Senzorvzduchu a německé environmentální organizace Deutsche Umwelthilfe odhalují alarmující úrovně ultrajemných částic (UFP) a oxidu dusičitého (NO2) v několika místech hlavního města České republiky, Prahy. Tato zjištění vyžadují urgentních opatření směrem k ochraně veřejného zdraví.

Ultrajemné částice o velikosti nanoměřítka (menší než 0,1 μm nebo 100 nm v průměru), jsou natolik malé, že mohou bez problémů pronikat do lidského organismu, což představuje značné zdravotní riziko, zejména pro osoby s kardiovaskulárními a respiračními onemocněními. V ulicích Ječná, Mezibranská a V Holešovičkách byly naměřeny koncentrace těchto částic, které výrazně překračují doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) pro vysokou koncentraci částic.

„Procházka po znečištění Prahou“ 13.2.2024 umožnila, aby si  veřejnost přímo ověřila aktuální hladiny znečištěním v ulicích Prahy a aby byl  zdůrazněn význam pokračujícího výzkumu a monitoringu kvality ovzduší. Měřicí přístroje, včetně P-Trak Ultrafine Particle Counter a mobilního spektrometru pro měření NO2, potvrzují zvýšené hladiny znečištění v městském prostředí.

Přes existující doporučení WHO tyto částice zatím nemají oporu v zákonných limitech ČR a EU. V České republice se měří na 5 místech v Hradci Králové, Plzni, Mladé Boleslavi, Lomu a Ústí nad Labem. Odkaz na nedávný soudní spor týkající se DEKRA CZ a.s. a Libora Fleischhanse poukazuje na nedostatky v systému kontroly emisí a nutnost zvýšit odpovědnost za udržování vozidel v technicky bezvadném stavu.

Senzorvzduchu a Deutsche Umwelthilfe se zavazují pokračovat ve své práci na ochraně veřejného zdraví tím, že budou nadále monitorovat a informovat o úrovních znečištění v Praze a jiných městech.

Tisková zpráva

Výsledky