Na nové mapě zobrazujeme, kde je možné umístit nové sady senzorvzduchu. #Sensor@RefS Doporučujeme umístit nové senzory do červených kol okolo refenčních stanic. Můžete si zvolit průměr 250 nebo 1000m.

Pomocí rozšiřování datasetu umístěním senzoruvzduchu do blízkosti oficiálních měřících stanic pomáháme zvětšit soubor dat, který používá skupina Fairmode ve Společném výzkumném středisku Evropské komise.

Kam umístíte Váš nový senzor? Odkaz na mapu je zde: https://sensors2ref.maps.sensor.community/#12/50.0943/14.4196