Roční měření NO2 2024

Děkujeme že se zajímáte o náš roční projekt sledování kvality ovzduší! V lednu 2024 zde zahájili spolek Senzorvzduchu a Deutsche Umwelthilfe ve spolupráci s ČHMÚ (projekt ARAMIS) v Praze a Ostravě měření oxidu dusičitého (NO2) pasivními vzorkovači. Projekt je prováděn současně v Budapešti, Bratislavě, Sofii, Ostravě a Praze.

Děkujeme, že neničíte vědecké zařízení!

Měření NO2 provádíme jednak v bezprostřední blízkosti silnic a dále na pozaďových lokalitách. Vzorkovače zůstávají na místě po dobu 28 dní. Měříme po dobu 1 roku, protože česká zákonná norma se vztahuje k ročnímu průměru, který činní 40 µg/m. Vzorkovače každý měsíc vyměňujeme za nové a ty staré odesíláme do akreditované laboratoře ve Švýcarsku (Passam ag), kde je spektroskopickou metodou vyhodnotí. Ve spolupráci s ČHMÚ bude výsledně publikována zpráva, ve které bude kvantifikována nejistota metody ve srovnání s referenčními hodnotami stanic automatického imisního monitoringu. Všechny uvedené výsledky jsou upravené podle reálných meteorologických podmínek (teplota a tlak) v daném měsíci.

Výsledky za leden – duben 2024 na mapě:

Výsledky za leden – duben 2024 v grafech:

 

Limity pro NO2

Limity a doporučení pro NO2

Co způsobuje NO2?

Krátkodobé vystavení velmi vysokým koncentracím NO2 dráždí dýchací cesty a může zhoršit astma a vést k různým dýchacím obtížím, jako například kašli, sípání a obtížnému dýchání. Dochází také ke dráždění sliznic.

Dlouhodobé vystavení zvýšeným koncentracím může vést například k rozvoji astmatu především u dětí, které k tomu mají genetické predispozice a zvyšovat náchylnost k infekcím dýchací soustavy.

Tyto látky představují riziko obtíží zejména pro děti a citlivé jedince nebo lidi s astmatickými potížemi. Pro ně je za bezpečnou považována koncentrace desetkrát nižší než pro zdravé lidi. Proto byl limit pro krátkodobou koncentraci stanoven na 200 µg/m3.

Oxidy dusíku v ovzduší mohou reagovat s dalšími látkami a dávat tak vznik částicím nebo například přízemnímu ozonu, tedy dalším znečišťujícím látkám.

 

Děkujeme partnerům