V říjnu roku 2020 naše sdružení v rámci kampaně #NO2 Sensor.Community měřili průměrnou koncentraci NO2 společně v osmi státech Evropy. Jednalo se o Rusko, Estonsko, Maďarsko, Bělorusko, Francii, Ukrajinu, Itálii a Česko. Troufáme si tvrdit, že projekt v takovém rozsahu byl uskutečněn vůbec poprvé. Měření probíhalo pomocí tzv. pasivních samplerů od švýcarské společnosti Passam a.g., která je i vyhodnotila. Jedná se o standartní a všeobecně uznávaný způsob měření NO2. V Praze se jednalo o 30 lokalit. Na mapě si po přiblížení a kliknutí na jednotlivé body (lokality měření) můžete zjistit naměřenou průměrnou měsíční koncentraci v říjnu 2020 ve svém okolí.
Výsledky v tabulce ke stažení: no2_Prague_2020_10
OXID DUSIČITÝ (NO₂) A NAŠE ZDRAVÍ
Vysoká koncentrace oxidu dusičitého (NO₂) v ovzduší je přímou hrozbou pro lidské zdraví a lidský život. Oxid dusičitý je toxický, červenohnědý plyn se silným štiplavým zápachem při vyšších koncentracích a při nižších koncentracích je bezbarvý a bez zápachu. Otrava oxidem dusičitým závisí na délce, frekvenci a intenzitě expozice.Oxid dusičitý dráždí sliznici a ve spojení s jinou látkou znečišťující ovzduší způsobuje plicní onemocnění, jako je CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc), astma a v nejhorším případě smrt.

VNITŘNÍ SPALOVACÍ MOTORY
Zahřátý vzduch v motoru produkuje oxidy dusíku (NOₓ), které zahrnují toxický oxid dusičitý (NO₂). V benzínovém voze je lze čistit třícestným katalyzátorem, takže benzínový vůz vydává v průměru asi o 30% méně NOₓ než dieselový automobil.

Filtry dieselových vozidel mohou snížit emise PM o více než 90%, vyžadují však dobré pracovní podmínky a pravidelnou údržbu. Mohou však také produkovat více oxidu dusičitého, což z nafty dělá jeden z hlavních zdrojů tohoto toxického plynu.

Dieselové motory pracují při vyšších teplotách a tlacích než benzínové motory. Tyto podmínky zvyšují produkci oxidů dusíku. Množství závisí na objemu a době trvání zážehu v motoru.

ZÁVĚR
Je nutno zdůraznit, že v říjnu 2020 byla situace silně ovlivněna probíhajícími restrikcemi pro pohyb osob v souvislosti s pandemií. Od 16.10. byly opět uzavřeny školy na několik týdnů. Přesto byla na křižovatce I.P.Pavlova naměřena nadlimitní koncentrace NO2 – 40,6 ug/m3. Praha dlouhodobě neplní limity NO2 a z tohoto důvodu dostala Česká republika v únoru 2021 výzvu k napravení tohoto stavu. Více zde: EU February infringements package: key decisions. „In Czechia, the annual limit values for NO2 have been exceeded in the agglomeration of Praha and there is currently no valid air quality plan for the Praha agglomeration.“