Nově zprovozněný senzor hluku v ulici V Holešovičkách se pohybuje přes den konstantně okolo hladiny 75 dBA. V noci potom okolo 65 dBA. Je to hluk překračující limity, i po započtení staré hlukové zátěže (počítá se pro zátěž z dopravních staveb postavených před rokem 2000). Lokalitu ale výrazně ovlivnilo až otevření tunelu Blanka v roce 2015. Ochrana lidského zdraví před hlukem je zakotvena v zákoně č. 258/2000 Sb. Limity potom konkrétně upravuje Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Limity pro venkovní hluk (např. u obytných domů) jsou následující:

venkovní hluk den (6:00-22:00) noc (22:00-6:00)
základní limit – pro hluk jiný, než z dopravy 50 dB 40 dB
pro hluk ze silniční dopravy 55 dB 45 dB
pro hluk z železniční dopravy 55 dB 50 dB
pro hluk z hlavních silnic 60 dB 50 dB
pro hluk v ochranných pásmech drah 60 dB 55 dB
pro starou hlukovou zátěž 70 dB 60 dB
pro starou hlukovou zátěž u železničních drah 70 dB 65 dB
Limity z tabulky se vztahují k ekvivalentní hladině akustického tlaku A – v grafech níže je to zelená křivka LAeq.

O aktuální hladině hluku v ulici V Holešovičkách se můžete informovat na mapě. Po změně z výchozího zobrazení částic PM2,5 na NOISE uvidíte bod senzoru na který můžete kliknout a v detailu si zobrazíte hladinu hluku za posledních 24 hodin. V Praze jsou v provozu 2 senzory, další je v ulici Mánesova na Vinohradech a naměřené hodnoty tak můžete porovnat.Lékařské i statistické studie dokazují, že hluk má nepříznivý vliv na lidské zdraví. Dlouhodobé vystavování nadměrnému hluku pak způsobuje hypertenzi (vysoký krevní tlak), poškození srdce včetně zvýšení rizika infarktu, snížení imunity organismu, chronickou únavu a nespavost. Výzkumy prokázaly, že výskyt civilizačních chorob přímo vzrůstá s hlučností daného prostředí.

  • až 40% evropské populace je vystaveno takové míře hluku, která může způsobit škody na zdraví
  • 100.000.000 obyvatel EU je zasaženo nadlimitním hlukem přesahujícím 65 decibelů
  • škody způsobené hlukem v rámci Evropské unie se odhadují na 40 miliard euro
  • v Praze je nadlimitním hlukem zasaženo kolem 10 % obyvatel, tedy přes 100.000 lidí
  • v Evropě je dlouhodobý vliv dopravního hluku příčinou 3% všech úmrtí na srdeční selhání a způsobuje tak 12.000 předčasných úmrtí za rok.

Zdroj: European Enviromental Agency