ROSTOUCÍ VLIV POŽÁRŮ

Dopady lesních požárů na zdraví obyvatel a na životní prostředí se zvyšují a očekává se, že budou i nadále narůstat. Modelování klimatu pomáhá předvídat dopady lesních požárů. Státy na celém světě se připravují na dobu, která může způsobit napětí v celé společnosti.
Kouř z rozsáhlých požárů se může dostat do oblastí vzdálených stovky až tisíce kilometrů,  a tak ovlivnit zdraví  milionů lidí na extrémně velkém území.

Prach a kouř z požáru v Národním parku České Švýcarsko zaznamenali lidé žijící na stovky kilometrů daleko. Mnoho obyvatel České republiky probudil v úterý ráno po 6. hodině ranní zápach kouře. Vzhledem k vysokým teplotám (23°C) a otevřeným oknům přes noc to bylo znepokojivé probuzení.

Náš twitterový Smogalarm  upozornil na vysoké koncentrace PM10 v ovzduší na školní stanici na Smíchově v Praze již v 6:32, hodnoty se tam pohybovaly na 160 µg/m³ PM10 a 141µg/m³PM2,5

Další vlny kouře vzhledem k proudění atmosféry pokračovaly od 8:30 a dále celou následující noc z 26.07. – 27.07. Prachové částice se v husté zástavbě města drží déle a hůře se provětrávají, což ukazují např. animace komunitních senzorů z Nizozemí. Ve volné krajině kouř odvane, ale obyvatelé měst účinky pociťují mnohem déle. I když je doba expozice spojená s lesními požáry kratší než u jiných typů znečištění ovzduší, zdravotní rizika jsou vyšší. Lidé popisují nepříjemný zápach, bolesti hlavy a závratě.

Průběh křivky koncentrací částic PM10 a PM2,5 v daný den si můžete prohlédnout na senzoru v Bělehradské ulici v Praze:

komunitní senzor v Praze požár Hřensko

Odkaz na stránku se senzorem a Grafanou, kde lze i stáhnout data: http://weather.hiveeyes.org/grafana/goto/y5Bo0wzVk

Rekordní požáry v Evropě

Počet požárů v celé Evropské unii je v letošní sezóně zatím čtyřikrát vyšší než průměr za posledních 15 let.
Od července letošního roku zasáhlo území Evropy téměř 2 000 závažných požárů. V porovnání s jinými roky, s historií sahající až do roku 2006, bylo průměrně v červenci  zaznamenáno 520 požárů.  Rekordní vedra letos v létě zasáhla Francii, Německo, Řecko, Itálii, Portugalsko a Španělsko. Prudce rostoucí teploty vedly k rozsáhlým požárům, s nimiž se jednotlivé země snaží bojovat.

V Česku to není lepší. „Naše nedávná studie ukázala, že četnost požárů vegetace se nejvíce zvýšila v nejteplejších a nejsušších oblastech venkova České republiky. Nárůst mezi lety 1991 a 2015 byl ve srovnání s obdobím 1971–1990 téměř o 70 %,“ řekl Miroslav Trnka pro Fakta o klimatu.

Extrémní povětrnostní jevy způsobené vlnami veder jsou stále více spojovány s činností způsobenou člověkem. Vzhledem k tomu, že se setkáváme s častějšími a déle trvajícími vlnami veder, očekávají meteorologové a vědci i hojnější a závažnější požáry.

Vzhledem k této predikci lze stavbu vlastního senzoru více než doporučit. Vlastní senzor umožňuje mít přehled o aktuálním stavu vzduchu v bezprostředním okolí,  a to v reálném čase. Požáry bohužel znovu potvrdily, že pro minimalizaci rizika a  možnost včasného informování obyvatelstva je zapotřebí mít co nejhustší síť senzorů.

Naše amatérské senzory tento úkol plní – postavte si svůj vlastní doma, nebo třeba na workshopu 1.10.2022, nebo nás navštivte na jednom Makerfaire festivalů ve svém městě.

Velké poděkování je potřeba vyjádřit hasičům a všem, kteří je podporují. Hasiči jsou v první linii  zblízka vystaveni obrovským koncentracím částic a nebezpečným zplodinám. Děkujeme za vaši obětavou a náročnou práci.