Navazuje na úspěšný projekt Čistá školka spolku Nádech z.s. z roku 2018. Ve spolupráci se spolkem Senzorvzduchu z.s. poskytujeme pro zainteresované školy senzor vzduchu, který umístí přímo na fasádu budovy. Školy tak má okamžitý přehled o stavu venkovního ovzduší a může tak lépe plánovat venkovní aktivity dětí.

Senzory měří částice PM1, PM2,5 a PM10, teplotu, tlak a vlhkost. Používáme otevřenou síť Sensor.Community.

Je možné vkládat widgety s aktuálním stavem vzduchu na vlastní stránky školy, což vede k informování rodičů dětí ale i širší veřejnosti.⬇

Pro zájemce také poskytujeme instalaci RGB Mráčku, zobrazující AQI (Air Quality Index – index kvality ovzduší). Mráček je napojen přes Wi-Fi na místní senzor školy a v reálném čase zobrazuje barevně aktuální stav vzduchu v daném místě. Neboť dle slov klasika „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce.“ Tedy i informace o stavu ovzduší.

RGB Mráček

Máte zájem se zapojit? Kontaktujte nás

Nádech, z.s.

Napsali o nás:

TV Polar, Moravskoslezská regionální televize

Vydáno 7. dubna 2022, Petra Dorazilová

https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000030761/novy-jicin-meri-kvalitu-ovzdusi-u-ctyr-materskych-skolek

Vydáno 9. dubna 2022, Petra Dorazilová

https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000030800/cistotu-ovzdusi-ve-meste-prozradi-barva-sviticiho-oblacku