Projekt Senzory do škol se podílel na vytvoření Citimeasure kompetencí pro digitální začlenění

Pilotní projekt CitiMeasure vedený nevládní organizací Senzorvzduchu představuje senzory školám a podporuje sledování kvality ovzduší a informovanost studentů.

Pokyny CitiMeasure o kompetencích pro digitální začleňování mají za cíl prohloubit porozumění tématu ‚kompetencí‘ pro začleňování do stále více digitalizovaných iniciativ občanské vědy. Hlavní přínos těchto pokynů spočívá v rozklíčování tématu kompetencí identifikací dovedností, znalostí a postojů, které mohou být vyžadovány pro začlenění občanů do iniciativ občanské vědy a těch, které jsou potřebné pro zahájení a provozování těchto iniciativ. Pokyny také poskytují doporučení, jak systematicky přemýšlet o těchto kompetencích a jak je vylepšovat.

Pokyny nejsou úplným soupisem všech možných kategorií dovedností, znalostí a postojů pro začlenění do občanské vědy. Absence určitých dovedností, znalostí nebo postojů identifikovaných v těchto pokynech by neměla být považována za důvod pro vyloučení nebo odradění zájemců od účasti. Doufáme, že to bude informativní zdroj pro města, komunitu občanské vědy a ty, kdo mají zájem o širší témata kompetencí pro veřejnou účast a zapojení zainteresovaných stran.

Pokyny vznikly jako výsledek ko-kreace vedené Eurocities ve spolupráci s členy pracovní skupiny CitiMeasure pro digitální začleňování. Proces ko-kreace zahrnoval společné úsilí identifikovat a sdílet relevantní zdroje a zkušenosti a společnou analýzu, syntézu a smysluplné zpracování identifikovaných zdrojů. Pokyny tak odrážejí kolektivní porozumění a zkušenosti 24 členů pracovní skupiny CitiMeasure z sedmi evropských měst a devíti organizací s zájmem a odborností v této oblasti.

Pokyny najdete zde: https://citimeasure.eu/inclusion-guidelines/